Father-and-Child

من حداد پژوم، متولد سال 1367 هستم. از سال 86 که وارد دانشگاه شده و توام با تحصیل مشغول به فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات شدم. از آنجایی که مطمان هستم در هر مهارتی اگر دانش را درخت تصویر کنیم، میوه های آن تجربه خواهد بود و هیچ درختی بی ثمر و بدون میوه مفید نیست، در طی این سالها تمامی تمرکز و تلاش خود را در محدوده و چهارچوب فناوری اطلاعات صرف کرده و در صدد کسب تجربه بوده ام. طبق قواعد فکری من تعهد مهمترین خصیصه هر متخصص است، در نتیجه تلاش من پایبندی به تعهداتی است که با همکاران و هم تیمی های خود دارم. ساختن رسالت اصلی مهندسان است.

فوتر سایت